กิจกรรมสำคัญของกลุ่มจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเป็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเป็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนนทบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอำเภอบางบัวทอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชน

นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายอำเภอบางบัวทอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 ถุง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 ถุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 31/2564

วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 31/2564